Lyhyen aikavälin vaikutukset:
– Hankkeen aikana tuotetaan uudenlaisia toimintatapoja eri asteiden opiskelijoiden, kotihoidon työntekijöiden ja
esimiesten välille
Pitkän aikavälin vaikutukset:
– Kotihoidon vetovoima ja pitovoima lisääntyvät opiskelijoiden ja ammattilaisten keskuudessa. Tilastot työllisistä ennen
ja jälkeen hanketta.
– Kotihoidon ammattilaisten osaaminen ja muutoskyvykkyys lisääntyy sekä uudenlaisten palveluiden kehittämiseen
tarvittavat valmiudet vahvistuvat
– Kotihoidon työn erityispiirteet huomioivat työn tekemisen tavat ja työn organisoinnin käytännöt kehittyvät. Haastattelut
alussa ja lopussa.
– Kotihoidon ammattilaisten ja esimiesten sekä alalle valmistuvien opiskelijoiden käytössä on mentorointimalli ja
mentorointiopas
– Kotihoidon ammattilaisten ja alalle valmistuvien sekä heitä ohjaavien ammattilaisten käytössä on työuran
rakentamisen ja hallinnan malli.
– Tehdään valitulle ryhmälle QPS Nordic – pohjoismainen työn psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden yleiskyselyllä
alku- ja loppumittaukset.
Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset selviävät tehtyjen haastattelujen ja kyselyjen tuloksena.

Scroll to Top