Tuotokset ja Vaikutukset

Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Käy lukemassa syys-lokakuun 2022 Sosiaali- ja kuntatalous -lehdestä sivulta 21 ajankohtainen juttumme aiheesta ”Uramallista veto- ja pitovoimaa kotihoitoon”.


Millaista työskentely kotihoidossa on? Haastateltavana Jenna Tervalammi Jyllin Kodilta,
katso tästä video


 

 

Hankkeen suunnitellut tuotokset:

Työpajatyöskentely (4 kertaa) ja siitä kertyvä materiaali
Työntekijän tarkastuslista ja siihen liittyvä viestintäsovellus
Digitaalinen työkirja oppimisympäristössä (Samk yhteistyömoodle)
Mentorointimalli ja -opas alalle valmistuvien opiskelijoiden, kotihoidon ammattilaisten ja esimiesten käyttöön
Työuran rakentamisen ja hallinnan malli pilotoiden ja mallin levittäminen valmistuvien opiskelijoiden sekä alan ammattilaisten käyttöön

Lyhyen aikavälin vaikutukset:
- Hankkeen aikana tuotetaan uudenlaisia toimintatapoja eri asteiden opiskelijoiden, kotihoidon työntekijöiden ja
esimiesten välille
Pitkän aikavälin vaikutukset:
- Kotihoidon vetovoima ja pitovoima lisääntyvät opiskelijoiden ja ammattilaisten keskuudessa. Tilastot työllisistä ennen
ja jälkeen hanketta.
- Kotihoidon ammattilaisten osaaminen ja muutoskyvykkyys lisääntyy sekä uudenlaisten palveluiden kehittämiseen
tarvittavat valmiudet vahvistuvat
- Kotihoidon työn erityispiirteet huomioivat työn tekemisen tavat ja työn organisoinnin käytännöt kehittyvät. Haastattelut
alussa ja lopussa.
- Kotihoidon ammattilaisten ja esimiesten sekä alalle valmistuvien opiskelijoiden käytössä on mentorointimalli ja
mentorointiopas
- Kotihoidon ammattilaisten ja alalle valmistuvien sekä heitä ohjaavien ammattilaisten käytössä on työuran
rakentamisen ja hallinnan malli.
- Tehdään valitulle ryhmälle QPS Nordic – pohjoismainen työn psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden yleiskyselyllä
alku- ja loppumittaukset.
Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset selviävät tehtyjen haastattelujen ja kyselyjen tuloksena.

Scroll to Top