Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon

Hankkeessa

- rakennetaan opiskelijoille väylä, joka lisää kotihoidon vetovoimaisuutta ja tukee opiskelijan siirtymistä kotihoidon tehtäviin

- kehitetään kotihoidon työn erityispiirteitä huomioivia työn tekemisen tapoja ja työn organisoinnin käytäntöjä yhteistyössä kotihoidon ammattilaisten ja alalle valmistuvien opiskelijoiden kanssa (työpajatyöskentely, tarkastuslista ja viestintäsovellus)

- laaditaan digitaaliseen oppimisympäristöön materiaalia opiskelijoiden ja työntekijöiden käyttöön (mm. digitaalinen työkirja) ja materiaalit jäävät osallistujien käyttöön verkkoon!

- tuotetaan mentorointimalli ja –opas alalle valmistuvien opiskelijoiden, kotihoidon ammattilaisten ja esimiesten käyttöön.

- kehitetään työuran rakentamisen ja hallinnan malli, jota pilotoidaan hankkeen aikana ja levitetään mallia valmistuvien opiskelijoiden sekä alan ammattilaisten käyttöön.

 Hankkeen osatoteuttajat

TAMK.logo
Sataedu-logo
Sasky-logo

Veto ja pitovoimaa kotihoitoon on 3-vuotinen ESR-hanke ajalla 1.4.2020-31.3.2023. Hanketta toteuttavat yhdessä SAMK(hallinnoija), TAMK, Sataedu ja SASKY.

Yhteistyökumppaneina ovat Porin kotihoito, Sastamalan kotihoito, Parkanon alueen kotihoito (ostopalvelu Pihlajalinnalta) ja yksityisiä palveluntuottajia kuten Jyllinkodit

Vieritä ylös