Uramalli kotihoidon veto- ja pitovoimaa lisäämässä

Kirjoittajat: Huhtala Minna, YTM, lehtori, projektipäällikkö, Samk Teeri Sari, TtT, yliopettaja, Samk Työntekijän kyky suunnitella tietoisesti omaa uraansa on mahdollista myös kotihoidossa.  Työn mielekkyyden näkökulmasta tarvitaan mahdollisuuksia sekä työn että itsensä kehittämiseen ja ammattitaidon syventämiseen.  Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon hankkeessa kehitetään opiskelijoiden ja kotihoidon ammattilaisten muutoskyvykkyyttä ja vahvistetaan uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen tarvittavia valmiuksia. Yhtenä keinona […]

Uramalli kotihoidon veto- ja pitovoimaa lisäämässä Lue lisää »

Asiakasväkivallan ehkäisy ja ennakointi sekä toiminta väkivaltatilanteissa kotihoidossa

< Uutiset/news Asiakasväkivallan ehkäisy ja ennakointi sekä toiminta väkivaltatilanteissa kotihoidossa 18.8.2021 Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen työhön. Kotihoidon työntekijöiden kokema väkivalta tai sen uhka ovat yleistyneet huomattavasti Suomessa viimeisen vuo­sikymmenen aikana. Vuonna 2005 kotihoidon työntekijöistä 1–2 % koki työssään väkivaltaa tai sen uhkaa, kun taas vuonna 2015 väkivaltaa kuukausittain kokevien osuus oli 10 %. (Kröger,

Asiakasväkivallan ehkäisy ja ennakointi sekä toiminta väkivaltatilanteissa kotihoidossa Lue lisää »

Scroll to Top